.:: MEMM.AZ ::. Azerbaycan Respublikasi Medeniyyet ve Turizm Nazirliyi Medeniyyetshunasliq uzre elmi-metodiki Merkez
Mərkəzin strukturu

Elmi araşdırmalar şöbəsi
 
Şöbə müdiri – Quliyev Rafiq Məhərrəm oğlu
Sektorlar
1.
Elmi tədqiqatlar sektoru
2.
Elmi ekspertiza sektoru
3.
Milli mədəni irs nümunələrinin tədqiqi və təbliği sektoru
 
Mədəniyyət təsisatları üzrə tətbiqi tədqiqatlar şöbəsi
 
Şöbə müdiri – Qarayev Məzahir Mahal oğlu
Sektorlar
1.
Strateji araşdırmalar sektoru
2.
Mədəniyyət təsisatlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sektoru
3.
Hüquq sektoru
 
Bədii təhsil şöbəsi
 
Şöbə müdiri – Mustafayev Natiq Kamal oğlu
Sektorlar
1.
Bədii təhsildə tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi sektoru
2.
Bədii təhsil sahəsində normativ sənədlərin hazırlanması sektoru
 
İnnovasiyalar və yeni texnologiyaların tətbiqi şöbəsi
 
Şöbə müdiri – Babayev Nurəddin Azər oğlu
Sektorlar
1.
Mədəniyyət sahəsində İKT-nin tətbiqi sektoru
2.
Kreativ layihələr və proqnozlaşdırma sektoru
 
Təbliğat və statistik araşdırmalar şöbəsi
                                       
Şöbə müdiri – Talıbov Sənan Sürət oğlu
Sektorlar
1.
Statistik araşdırmalar və sorğular sektoru
2.
Təbliğat və informasiya təhlili sektoru
 
 

 
Heydər Əliyev
Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcəkdir.
Heydər Əliyev
Heydər Əliyev
Gənc Mədəniyyət Işçilərinin Koordinasiya Kreativ Qrupu sosial şəbəkələrdə